060-785 38 00

info@permoluft.se

01 – Besiktning

02 – Installation

03 – Service och underhåll

04 – Kyla

Permoluft AB

Din klimatentreprenör inom ventilation, värme, elinstallation, styr- och regler, OVK, energioptimering samt service.

I nära samarbete med våra kunder erbjuder Permoluft besiktningar, service och underhåll av tekniska system i fastigheter som ger kunden en god ekonomi och god inomhusmiljö.

Vi har behöriga tekniker inom såväl ventilation, elinstallation samt kyla. De ger dig som kund trygghet då vi kan ge dig en komplett service som täcker dina behov av service i fastigheter.

Ditt klimatproblem – vårt jobb!