Våra tjänster
OVK besiktning - Installation - Service och underhåll

Besiktning

OVK besiktning, obligatorisk ventilationskontroll, är en central del i våra tjänster. Vi har certifierade besiktningsmän och uppfyller kraven i svensk lagstiftning. En korrekt OVK besiktning underlättar planering av underhåll som säkerställer att de som vistas i lokalerna har en bra inomhusmiljö till en optimal driftsekonomi. Vi utför också besiktningar och utredningar och lämnar åtgärdsförslag för att optimera din ventilation.

Installation

Permoluft utför entreprenader vid installation och anpassningar av både nya samt befintliga ventilationssystem och aggregat. Vi lägger stor omsorg på att både kunden och lokalen ska få en optimal ventilation avseende energi samt inomhusmiljö till ett gynnsamt pris. Kundens önskemål och vad fastigheten mår bra av är alltid vår högsta prioritet.

Service & underhåll

Ett väl fungerande ventilationssystem är grunden till en bra inomhusmiljö. Permoluft tar gärna ansvaret för att din ventilation uppnår maximal effekt av funktion och ekonomi. Vi har kort inställelsetid och hög servicegrad. Ett serviceavtal med oss kan inkludera rengöring, funktionskontroll, åtgärdsförslag samt reparationer. Allt för att ge kunden trygghet att ventilationssystemet alltid är optimerat.