060-785 38 00

info@permoluft.se

Integritetspolicy

Vi vill informera dig om att vi nu förbättrat vår hantering av personuppgifter ytterligare i enlighet med den högre standarden enligt GDPR.

Det är viktigt för oss på Permoluft AB att ni känner er trygga med hur vi hanterar era personuppgifter.

Vi behandlar era personuppgifter enbart för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot er och för att följa lagar och andra krav, vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för våra ändamål.

Vi behandlar dessa uppgifter i vårt kundregister och i vårt ekonomisystem.

Vi använder oss av personuppgifter i samband med kampanjblad, nyhetsblad och annan typ av marknadsföring.

Du har rätt att begära registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad om er samt möjlighet att stoppa utskick.

Ni kan alltid tacka nej till vidare kommunikation från oss och du kan alltid begära att få bli borttagen från vårt kundregister.

Vänligen kontakta oss om ni vill göra någon förändring eller veta mer om hur vi jobbar,

 

Vänliga Hälsningar från oss på Permoluft AB