060-785 38 00

info@permoluft.se

Besiktning

Permoluft utför obligatorisk ventilationskontroll, OVK, som uppfyller kraven i svensk lagstiftning. En korrekt OVK besiktning underlättar planering av underhåll som säkerställer att de som vistas i lokalerna har en bra inomhusmiljö till en optimal driftsekonomi. 

Installation

Permoluft har lång erfarenhet och stor kunskap om de energibesparingar som kan göras vid installation av nya ventilationssystem och aggregat. Vi lägger stor omsorg på att både kunden och lokalen ska få en optimal ventilation till ett gynnsamma pris. Kundens önskemål och vad fastigheten mår bra av är alltid vår högsta prioritet. 

Service och underhåll

Ett väl fungerande ventilationssystem är grunden till en bra inomhusmiljö. Permoluft tar gärna ansvaret för att din ventilation uppnår maximal effekt av funktion och ekonomi. I ett serviceavtal ingår rengöring, tester och byte av delar. Allt för att ge kunden trygghet att ventilationssystemet alltid är optimerat.

Kyla

Permoluft utför installation, service och underhåll av komfortkyla i kontor och butiker samt kommersiell kyla i frys och kylrum. Kundens önskemål och lokalens möjligheter leder Permolufts arbete för maximal komfort och standard.